ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรท่องเที่ยวอุทยานราชภักดิ์

Post date: Dec 07, 2020 2:54:17 AM

Day 3 (3 ธ.ค.63) อุทยานราชภักดิ์ รวมใจรักและภักดี สดุดีบูรพมหากษัตริย์ไทย..#7 มหาราชแห่งเมืองสยาม #ในหลวง ร. 9 อีก 1 มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เมตตาปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้มีที่อยู่อาศัย

รูปภาพเพิ่มเติม