ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

Post date: Mar 22, 2021 4:40:50 AM

15 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหารือข้อราชการและขอความเห็นชอบในการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ของโรงเรียนบ้านนาโคก

รูปภาพเพิ่มเติม