ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Post date: Jun 17, 2020 9:9:45 AM

วันที่ 16 มิ.ย.63 โรงเรียนบ้านนาโคกได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครู-บุคลากร

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม