นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะรับการประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

Post date: Oct 05, 2020 1:43:24 AM

1 ตุลาคม 2563 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รอง ผอ.สพป.ลย.1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะรับการประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว..ขอขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา #ความรู้คู่คุณธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม