นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Post date: Jun 10, 2021 2:3:20 AM

24 พ.ค.64 ท่านสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 ศน.จันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ ศน.ธงชัย โกมลไสย ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ รร.บ้านนาโคก พร้อมให้ข้อเสนอแนะและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร..ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

รูปภาพเพิ่มเติม