นายสุภีร์ สีพาย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึก ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก

Post date: Dec 24, 2020 7:18:20 AM

22 ธ.ค.63 นายสุภีร์ สีพาย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึก ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก เรื่อง กลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล #ขอบคุณที่เลือก รร.บ้านนาโคกเป็นหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล

รูปภาพเพิ่มเติม