ทีมทหารจาก ร.8 พัน 1 ที่ร่วมเป็นจิตอาสาในการพัฒนา รร.บ้านนาโคก

Post date: Jun 16, 2021 3:54:46 AM

2 มิ.ย.64 ขอขอบคุณทีมทหารจาก ร.8 พัน 1 ที่ร่วมเป็นจิตอาสาในการพัฒนา รร.บ้านนาโคก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี #ขอบคุณเครือข่ายกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกท่าน

รูปภาพเพิ่มเติม