ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนในเครือข่ายนาแกนาคู่ สังกัด สพป.นครพนม เขต 1

Post date: Sep 24, 2020 1:14:27 AM

21 กันยายน 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายนาแกนาคู่ สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านนาโคก #สัมพันธภาพที่ดีเกิดจากความจริงใจที่ส่งมอบให้กัน #ใส่ใจทุกรายละเอียด #เพราะเราคือ รร.บ้านนาโคก

ข้อมูลเพิ่มเติม