ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Post date: Sep 18, 2020 2:7:6 AM

17 ก.ย.63 ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้..#ขอบคุณทีมงานที่เข้มแข็ง..พวกเราภูมิใจที่เป็นตัวแทนชาวเลยต้อนรับผู้มาเยือน..

ข้อมูลเพิ่มเติม