ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

Post date: Sep 24, 2020 1:10:16 AM

21 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 #ขอบคุณทีมงานที่เข้มแข็ง #ขอบคุณเครือข่ายกัลยาณมิตรทุกท่าน #มิตรภาพจากการศึกษาดูงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม