ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป.นครพนม เขต 1

Post date: Sep 14, 2020 2:24:57 AM

11 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะที่ 1 จากโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป.นครพนม เขต 1 นำทีมโดย ผอ.ดร.ฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ (เพื่อนรักสมัยเรียนปริญญาตรี โครงการคุรุทายาท) #ขอบคุณเครือข่ายกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม