ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต 4

Post date: Sep 14, 2020 2:37:14 AM

11 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะที่ 2 จากโรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต 4 #ขอบคุณเครือข่ายกัลยาณมิตรจากเมืองย่าโมค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม