คณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ) มาศึกษาดูงาน

Post date: Sep 10, 2020 2:25:16 AM

8 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ) สพป.ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก #ต้อนรับกัลยาณมิตรทางการศึกษา#

ข้อมูลเพิ่มเติม