คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก

Post date: Sep 01, 2020 7:38:26 AM

คณะที่ 3 ของวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป.สกลนคร เขต 1 มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก "ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และดีใจที่ได้ดูแลพี่น้องต่างจังหวัดที่มาท่องเที่ยวจังหวัดเลย"

ข้อมูลเพิ่มเติม