คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2

Post date: Dec 07, 2020 2:45:23 AM

2 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (best practices) ของโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 #ขอบคุณ ผอ.เทิม มิตรจิตร พี่ชายคนเก่ง-ใจดี และคณะครูที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี #เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน

รูปภาพเพิ่มเติม