คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านนาสีนวล สังกัด สพป สกลนคร เขต 1 มาศึกษาดูงาน

Post date: Nov 27, 2020 6:20:25 AM

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.วีระศักดิ์ แก้วกิ่ง ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านนาสีนวล สังกัด สพป

สกลนคร เขต 1 มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก

#ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ #เครือข่ายกัลยาณมิตรทางการศึกษาจากเมืองสกล

รูปภาพเพิ่มเติม