กิจกรรมลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง

Post date: Feb 22, 2021 6:7:41 AM

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง กิจกรรมเดินทางไกล..นำลูกเสือสามัญไปไหว้พระที่ภูพุทโธ รูปภาพเพิ่มเติม วันที่ 19

รูปภาพเพิ่มเติม วันที่ 20