กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่

Post date: Jul 02, 2020 6:34:3 AM

เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ กศน.อำเภอเมืองเลย สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย นำบุคลากร กศน. จัดกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำแซนวิช การทำวุ้นกะทิ การทำโดนัทจิ๋ว การทำน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำลำไย น้ำมัลเบอร์รี การทำน้ำแข็งใส การทำป๊อปคอร์น การจัดกิจกรรมการศึกษาส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมจัดบริการตัดผมชายให้บริการฟรี ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขอขอบคุณ กศน.จังหวัดเลย ที่สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโคก

ข้อมูลเพิ่มเติม