ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนบ้านนาโคก

341 หมู่ 2 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 

นางสาวอรุณี ราชพัฒน์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ :: 081-060-3442

เบอร์ติดต่อโรงเรียนบ้านนาโคก :: 042-071-068, FAX :: -

อีเมล :: nakhok@loei1.go.th

เว็บไซต์ :: nakhok.loei1.go.th

กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1