รร.บ้านนาโคก ได้ส่งมอบแบบเรียน-แบบฝึกหัด-ใบงาน ให้นักเรียนสำหรับการเรียนแบบ ON HAND

Post date: Jun 16, 2021 3:50:21 AM

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 รร.บ้านนาโคก ได้ส่งมอบแบบเรียน-แบบฝึกหัด-ใบงาน ให้นักเรียนสำหรับการเรียนแบบ ON HAND และมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมอาหารเสริม(นม) ให้คนละ 24 กล่อง

รูปภาพเพิ่มเติม