กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ต.ค. 2563 19:06 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121666578_4036232446403145_405767892821900042_n.jpg กับ โรงเรียนนาโคกร่วมกับทางชุมชน เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่านาโคก
18 ต.ค. 2563 19:06 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121587239_4036227789736944_4662620497273972864_n.jpg กับ โรงเรียนนาโคกร่วมกับทางชุมชน เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่านาโคก
18 ต.ค. 2563 19:06 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121579992_4036228476403542_2267331673832013102_n.jpg กับ โรงเรียนนาโคกร่วมกับทางชุมชน เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่านาโคก
18 ต.ค. 2563 19:06 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง โรงเรียนนาโคกร่วมกับทางชุมชน เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่านาโคก
18 ต.ค. 2563 19:00 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121633188_4033386973354359_3101999554905287296_n.jpg กับ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 (รก.ผอ.สพป.ลย.1) นายวิเศษ วงษ์วรัญญู ผู้ทรงคุณวุฒิ นางปัทมา สิมพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินและพี่เลี้ยง ได้นำคณะผู้บริหาร มาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต 1
18 ต.ค. 2563 19:00 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121491826_4033380336688356_1747861034475303756_n (1).jpg กับ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 (รก.ผอ.สพป.ลย.1) นายวิเศษ วงษ์วรัญญู ผู้ทรงคุณวุฒิ นางปัทมา สิมพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินและพี่เลี้ยง ได้นำคณะผู้บริหาร มาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต 1
18 ต.ค. 2563 19:00 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121259385_4033386740021049_8764007363042961192_n.jpg กับ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 (รก.ผอ.สพป.ลย.1) นายวิเศษ วงษ์วรัญญู ผู้ทรงคุณวุฒิ นางปัทมา สิมพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินและพี่เลี้ยง ได้นำคณะผู้บริหาร มาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต 1
18 ต.ค. 2563 19:00 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 (รก.ผอ.สพป.ลย.1) นายวิเศษ วงษ์วรัญญู ผู้ทรงคุณวุฒิ นางปัทมา สิมพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินและพี่เลี้ยง ได้นำคณะผู้บริหาร มาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต 1
11 ต.ค. 2563 18:30 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121057492_4014900041869719_1230112511695633414_n.jpg กับ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย
11 ต.ค. 2563 18:30 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 120959585_4014904575202599_8302391777995583330_n.jpg กับ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย
11 ต.ค. 2563 18:30 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 120933682_4014898975203159_8996731112259767741_n.jpg กับ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย
11 ต.ค. 2563 18:30 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย
10 ต.ค. 2563 01:28 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121015571_4009121315780925_4235478434403097433_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานคณะโรงเรียนเพชรวงกฎ
10 ต.ค. 2563 01:28 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 120999152_4009120072447716_8418092450744503801_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานคณะโรงเรียนเพชรวงกฎ
10 ต.ค. 2563 01:28 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 120955145_4009121962447527_1903556906213080281_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานคณะโรงเรียนเพชรวงกฎ
10 ต.ค. 2563 01:28 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 120902134_4009120385781018_4070349853329573616_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานคณะโรงเรียนเพชรวงกฎ
10 ต.ค. 2563 01:28 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานคณะโรงเรียนเพชรวงกฎ
10 ต.ค. 2563 01:23 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121111584_4009055262454197_7388384514576948000_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านผาขาวโพนแพง
10 ต.ค. 2563 01:23 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 120929248_4009056395787417_1927598069701306214_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านผาขาวโพนแพง
10 ต.ค. 2563 01:23 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 120902423_4009060419120348_60903917234577656_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านผาขาวโพนแพง
10 ต.ค. 2563 01:23 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านผาขาวโพนแพง
10 ต.ค. 2563 01:20 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 121070617_4008999109126479_6239520768144332722_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5
10 ต.ค. 2563 01:20 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 120946702_4009000935792963_8064875183004590934_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5
10 ต.ค. 2563 01:20 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 120887998_4008998759126514_355885442367009125_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5
10 ต.ค. 2563 01:20 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพู สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5

เก่ากว่า | ใหม่กว่า