กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 เม.ย. 2564 00:46 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 167247551_4514304861929232_5302534215836180631_n.jpg กับ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
3 เม.ย. 2564 00:46 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 167043442_4514302408596144_9069159092567606464_n.jpg กับ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
3 เม.ย. 2564 00:46 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 165797695_4514302281929490_2695304973272797278_n.jpg กับ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
3 เม.ย. 2564 00:46 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 165579508_4514303648596020_7013511249191949724_n.jpg กับ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
3 เม.ย. 2564 00:46 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
3 เม.ย. 2564 00:41 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 166620105_4514254891934229_2166572828797294257_n.jpg กับ โครงการ "เหรียญที่เหลือเพื่อน้อง เลย 1"
3 เม.ย. 2564 00:41 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 166362071_4514255715267480_272627374122803641_n.jpg กับ โครงการ "เหรียญที่เหลือเพื่อน้อง เลย 1"
3 เม.ย. 2564 00:41 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 165546125_4514255191934199_8676476374683109637_n.jpg กับ โครงการ "เหรียญที่เหลือเพื่อน้อง เลย 1"
3 เม.ย. 2564 00:41 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง โครงการ "เหรียญที่เหลือเพื่อน้อง เลย 1"
30 มี.ค. 2564 18:23 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 164375093_4494283173931401_8112310738449437191_n.jpg กับ โรงเรียนบ้านนาโคก เข้ารับเกียรติบัตร "การพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน" จาก สพฐ.
30 มี.ค. 2564 18:23 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 164007310_4494284320597953_7927548508440236497_n.jpg กับ โรงเรียนบ้านนาโคก เข้ารับเกียรติบัตร "การพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน" จาก สพฐ.
30 มี.ค. 2564 18:23 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 163563322_4494282980598087_765148604604724623_n.jpg กับ โรงเรียนบ้านนาโคก เข้ารับเกียรติบัตร "การพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน" จาก สพฐ.
30 มี.ค. 2564 18:23 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง โรงเรียนบ้านนาโคก เข้ารับเกียรติบัตร "การพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน" จาก สพฐ.
21 มี.ค. 2564 21:41 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 159732118_4462182520474800_8554298423189114646_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
21 มี.ค. 2564 21:41 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 159571446_4462182083808177_8292611692496791565_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
21 มี.ค. 2564 21:41 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 159124920_4462182027141516_883781890431804866_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
21 มี.ค. 2564 21:41 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 158884424_4462182267141492_4584176875174164611_n.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
21 มี.ค. 2564 21:41 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
7 มี.ค. 2564 19:26 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 158351992_4437143579645361_423253996645963663_o.jpg กับ โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
7 มี.ค. 2564 19:26 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 157635601_4437144076311978_2419938186373837015_o.jpg กับ โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
7 มี.ค. 2564 19:26 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 156821455_4437144029645316_3572437682753925747_o.jpg กับ โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
7 มี.ค. 2564 19:26 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
28 ก.พ. 2564 18:53 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 153870634_4409355755757477_5159790391334792088_n.jpg กับ โรงเรียนบ้านนาโคกได้ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นเกียรติในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
28 ก.พ. 2564 18:53 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 153318564_4409356039090782_5610094024934664134_n.jpg กับ โรงเรียนบ้านนาโคกได้ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นเกียรติในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
28 ก.พ. 2564 18:53 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 152735177_4409355605757492_6181500655189392853_n.jpg กับ โรงเรียนบ้านนาโคกได้ร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นเกียรติในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

เก่ากว่า | ใหม่กว่า