กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 ธ.ค. 2563 19:09 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 132875175_4233373446689043_1336029574587683514_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู รร.วัดสมอ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
27 ธ.ค. 2563 19:09 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 132446449_4233375946688793_2418190175802679452_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู รร.วัดสมอ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
27 ธ.ค. 2563 19:09 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 132304423_4233395366686851_5039449110726946889_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู รร.วัดสมอ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
27 ธ.ค. 2563 19:09 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู รร.วัดสมอ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
23 ธ.ค. 2563 23:18 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131754329_4225630847463303_8757354253659369121_n.jpg กับ นายสุภีร์ สีพาย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึก ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก
23 ธ.ค. 2563 23:18 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131596621_4225630307463357_82749320938937156_n.jpg กับ นายสุภีร์ สีพาย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึก ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก
23 ธ.ค. 2563 23:18 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131511045_4225629510796770_8605960529838675862_n.jpg กับ นายสุภีร์ สีพาย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึก ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก
23 ธ.ค. 2563 23:18 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง นายสุภีร์ สีพาย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มาสัมภาษณ์เชิงลึก ดร.อรุณี ราชพัฒน์ ผอ.รร.บ้านนาโคก
20 ธ.ค. 2563 20:01 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131922746_4215083331851388_220675418275851149_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านหุบกระพง และ รร.บ้านดอนขุนห้วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
20 ธ.ค. 2563 20:01 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131474642_4215082911851430_8554919417884092375_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านหุบกระพง และ รร.บ้านดอนขุนห้วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
20 ธ.ค. 2563 20:01 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131411255_4215083451851376_4039080950674586677_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านหุบกระพง และ รร.บ้านดอนขุนห้วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
20 ธ.ค. 2563 20:01 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131320600_4215083125184742_1660373049471728826_n.jpg กับ ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านหุบกระพง และ รร.บ้านดอนขุนห้วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
20 ธ.ค. 2563 20:01 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านหุบกระพง และ รร.บ้านดอนขุนห้วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2
20 ธ.ค. 2563 19:53 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131565647_4212556288770759_4284495128953923805_n.jpg กับ เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
20 ธ.ค. 2563 19:53 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131218317_4212585738767814_205709111029625271_n.jpg กับ เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
20 ธ.ค. 2563 19:53 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131182447_4212556625437392_7376291652316494567_n.jpg กับ เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
20 ธ.ค. 2563 19:52 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 131076497_4212556155437439_1030050600774734585_n.jpg กับ เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
20 ธ.ค. 2563 19:52 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
16 ธ.ค. 2563 17:47 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 130286809_4193019764057745_6632139511938897324_n.jpg กับ ศน.ธงชัย โกมลไสย (สพป.ลย.1) ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2
16 ธ.ค. 2563 17:47 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 130098323_4193018430724545_6606788492910772394_n.jpg กับ ศน.ธงชัย โกมลไสย (สพป.ลย.1) ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2
16 ธ.ค. 2563 17:47 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 130027190_4193018707391184_3626904538436079902_n.jpg กับ ศน.ธงชัย โกมลไสย (สพป.ลย.1) ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2
16 ธ.ค. 2563 17:47 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย สร้าง ศน.ธงชัย โกมลไสย (สพป.ลย.1) ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของตัวแทนนักเรียนชั้น ป.2
16 ธ.ค. 2563 17:32 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 129862145_4187300427963012_4597060774360694356_n.jpg กับ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
16 ธ.ค. 2563 17:32 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 129761434_4187299774629744_5362260420576436219_n.jpg กับ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
16 ธ.ค. 2563 17:32 โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย แนบ 129644247_4187300027963052_2341857533687301784_n.jpg กับ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า