รายงานการกำติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน รายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Comments