แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด 

Comments