ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านนาโคก

341 หมู่ 2 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100

เบอร์ติดต่อ :: 042071068, FAX :: ไม่มี

อีเมล :: nakhok@loei1.go.th

เว็บไซต์ :: nakhok.loei1.go.th

กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1


ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 

1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (
email)
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน Comments