ศึกษาดูงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

โพสต์9 ก.ย. 2563 19:45โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
 วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 นางมยุรี ปลั่งกลาง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก
Comments