สัปดาห์ที่สองของการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์21 ม.ค. 2564 18:26โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
สัปดาห์ที่สองของการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ..นักเรียนได้นำใบงาน/แบบฝึกหัดมาส่ง พร้อมรับใบงานใหม่ และรับเงินค่าอาหารกลางวันคนละ 200 บาท โดยให้ผู้ปกครองได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้รับประทานที่บ้าน รูปภาพเพิ่มเติม

Comments