สัปดาห์แรกของการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์21 ม.ค. 2564 18:21โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2564 18:21 ]
วันที่ 13 มกราคม 2563
สัปดาห์แรกของการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ขอบคุณคณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน รร.บ้านนาโคกที่เอาใจใส่-สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในช่วงโรงเรียนปิดด้วยเหตุพิเศษนี้ รูปภาพเพิ่มเติม
Comments