"โรงเรียนบ้านนาโคก ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562"

โพสต์23 ส.ค. 2563 20:57โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
"โรงเรียนบ้านนาโคก ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562" ...เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนคุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพผู้เรียน คุณภาพสถานศึกษา..และได้สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่จะมาช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา..

Comments