การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ธรรมะธิดา

โพสต์31 ก.ค. 2562 09:15โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2562 09:22 ]
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ธรรมะธิดา 
ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม  -  2 สิงหาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านนาโคก  สพป.เลย 1Comments