ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาโคก


ศึกษาดูงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

โพสต์9 ก.ย. 2563 19:45โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

 วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 นางมยุรี ปลั่งกลาง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก

"โรงเรียนบ้านนาโคก ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562"

โพสต์23 ส.ค. 2563 20:57โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

"โรงเรียนบ้านนาโคก ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562" ...เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนคุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพผู้เรียน คุณภาพสถานศึกษา..และได้สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่จะมาช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา..

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์16 ก.ค. 2563 01:50โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคก ขอขอบคุณ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 นางมยุรี ปลั่งกลาง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายนราพงศ์ อาษารินทร์ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์13 ม.ค. 2563 06:10โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 09:29 ]

กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ‎(Responses)‎


ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

โพสต์12 ม.ค. 2563 01:03โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พร้อมเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนบ้านนาโคก ในวันที่ 14 มกราคม 2563 นี้

การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ธรรมะธิดา

โพสต์31 ก.ค. 2562 09:15โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2562 09:22 ]

การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ธรรมะธิดา 
ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม  -  2 สิงหาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านนาโคก  สพป.เลย 11-6 of 6