ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาโคก


กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์13 ม.ค. 2563 06:10โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 09:29 ]

กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ‎(Responses)‎


ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

โพสต์12 ม.ค. 2563 01:03โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พร้อมเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของโรงเรียนบ้านนาโคก ในวันที่ 14 มกราคม 2563 นี้

การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ธรรมะธิดา

โพสต์31 ก.ค. 2562 09:15โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2562 09:22 ]

การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ธรรมะธิดา 
ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม  -  2 สิงหาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านนาโคก  สพป.เลย 11-3 of 3