ยินดีต้อนรับ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โพสต์21 ม.ค. 2564 18:09โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
7 ม.ค.64 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) และการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้วยบรรยากาศทางวิชาการและความเป็นกัลยาณมิตร

รูปภาพเพิ่มเติม

Comments