ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านผาขาวโพนแพง

โพสต์10 ต.ค. 2563 01:23โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
8 ตุลาคม 2563 นางมณีโสม พุทธโคตร ผอ.รร.บ้านผาขาวโพนแพง สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ได้นำคณะครูและบุคลากรมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม-โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานที่ รร.บ้านนาโคก


Comments