ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 (บ้านฝางโซนใต้) สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน (154 คน)

โพสต์27 ก.ย. 2563 20:24โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
25 กันยายน 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 (บ้านฝางโซนใต้) สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน (154 คน) ได้มาศึกษาดูงานที่ รร.บ้านนาโคกComments