กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โพสต์8 ม.ค. 2563 08:40โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 09:00 ]
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและส่งเสริมสมรรถภาพที่มีอย่างหลากหลาย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตน ดังคำขวัญนายกรัฐมนตรีที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี..

ą
445300.jpg
(228k)
โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย,
8 ม.ค. 2563 08:55
ą
445302.jpg
(280k)
โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย,
8 ม.ค. 2563 08:55
ą
445323.jpg
(236k)
โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย,
8 ม.ค. 2563 08:56
ą
445327.jpg
(216k)
โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย,
8 ม.ค. 2563 08:56
ą
445336.jpg
(251k)
โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย,
8 ม.ค. 2563 08:56
ą
445338.jpg
(269k)
โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย,
8 ม.ค. 2563 08:55
ą
445357.jpg
(201k)
โรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย,
8 ม.ค. 2563 08:55
Comments