ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนในเครือข่ายนาแกนาคู่ สังกัด สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์23 ก.ย. 2563 18:14โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
21 กันยายน 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายนาแกนาคู่ สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านนาโคก #สัมพันธภาพที่ดีเกิดจากความจริงใจที่ส่งมอบให้กัน #ใส่ใจทุกรายละเอียด #เพราะเราคือ รร.บ้านนาโคก

Comments