ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ สังกัด อปท.

โพสต์13 ก.ย. 2563 19:48โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันที่ 11 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ สังกัด อปท. #เครือข่ายกัลยาณมิตรทางการศึกษา บ้านใกล้เรือนเคียง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Comments