ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรมผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2

โพสต์17 ก.ย. 2563 18:51โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
14 กันยายน 2563 ชมรมผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 มาศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนบ้านนาโคก..#ขอบคุณเครือข่ายกัลยาณมิตรที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ #ขอบคุณที่มาเที่ยวเมืองเลย #อาหารอร่อยต้องครูติ้งโต๊ะจีน #ยินดีต้อนรับเสมอค่ะComments