ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์1 ก.ค. 2563 23:43โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2563 01:59 ]
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รร.บ้านนาโคก เพื่อติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 ตัวแทนจาก ศึกษาธิการจังหวัดเลย สพป.ลย.1 รพ.ค่ายศรีสองรัก รพ.สต.นาอ้อ และ กศน.จ.เลย ร่วมต้อนรับ ติดตามและให้ขวัญกำลังใจ..ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
Comments