รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย นำคณะครูและบุคลากรมาศึกษาดูงาน

โพสต์26 พ.ย. 2563 22:29โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
11 พ.ย.63 ด.ต.หญิง กิตติกา ศรีโบราณ ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย นำคณะครูและบุคลากรมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนสถานศึกษารางวัลพระราชทานที่ รร.บ้านนาโคก #ยินดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
#ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

Comments