โรงเรียนบ้านนาโคกรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

โพสต์1 ก.ย. 2563 00:40โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคกรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ


Comments