โรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่ สพป.ลย.1

โพสต์4 ต.ค. 2563 19:00โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 ได้นำตัวแทนลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่ สพป.ลย.1 #เติมประสบการณ์ดีๆนอกห้องเรียนให้เด็กๆ ข้อมูลเพิ่มเติม


Comments