โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชยให้ลูกๆ นักเรียน ,ไปร่วมงานทอดกฐิน และไปเตรียมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรรมสิ่งแวดล้อม

โพสต์4 ต.ค. 2563 18:57โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 ในวันที่ฟ้ารั่ว..ฝนตกหนัก โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชยให้ลูกๆ นักเรียน / ไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดบ้านน้ำภู (สะสมเสบียงบุญ) และไปเตรียมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


Comments