โรงเรียนบ้านนาโคกจัดกิจกรรมทัศนศึกษา อนุบาล 2 - 3 และ ประถม 1 - 3

โพสต์26 พ.ย. 2563 22:10โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันที่ 10 พฤษจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านนาโคกจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้ลูกๆ อ.2-3 และ ป.1-3 ณ แหล่งเรียนรู้ skywalk วัดศรีคุณเมือง ถนนคนเดิน แก่งคุดคู้ และฟาร์มแกะ อ.เชียงคาน จ.เลย

Comments