ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์21 ก.พ. 2564 22:01โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมขอข้อเสนอแนะในการพัฒนา

Comments