ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:09โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 02:17 ]
วันที่ 16 มิ.ย.63 โรงเรียนบ้านนาโคกได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครู-บุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005797876049&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCnipw1YsJoW12IQZyzZfzzB-awqpV23IwmuSHxxOMcdMGBSWNouPwdSUUygS9RRi3pnQas0V1hQ3Zh&hc_ref=ARQIuq2ul0au4X86HuwCx0HSG-Yn4Dm9gnUiPgtmu-anJLQeBMJ8_Z4uKLH8lmCnVO8&fref=nf

Comments