ผู้อำนวยการรับรางวัล 3 รางวัล

โพสต์4 ต.ค. 2563 18:29โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
รับรางวัลอันทรงคุณค่าและภาคภูมิใจ 3 รางวัล...1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของโรงเรียน ITA Online 2020 (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ AA /// 2) รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดีเยี่ยม /// 3) รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยมComments