เปิดเรียนวันที่ 3 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal..ในวันที่ฝนตก

โพสต์3 ก.ค. 2563 02:12โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
เปิดเรียนวันที่ 3 กับชีวิตวิถีใหม่ New Normal..ในวันที่ฝนตก วันนี้อนุญาตให้ผู้ปกครองขับรถมาส่งนักเรียนในโรงเรียนได้..แต่เพิ่มจุดคัดกรองหน้าอาคารเรียนแทน..คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม.."เราทำได้"
 

Comments