นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะรับการประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

โพสต์4 ต.ค. 2563 18:43โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
1 ตุลาคม 2563 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รอง ผอ.สพป.ลย.1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะรับการประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว..ขอขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา #ความรู้คู่คุณธรรมComments