งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านนาโคก 2563

โพสต์4 ต.ค. 2563 18:39โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
"มุทิตา คารวะ" คุณครูพีระ ศรีชมพล และคุณครูสุปราณี วิไลลักษณ์ "ครูดีของแผ่นดิน" ณ โรงเรียนบ้านนาโคก  วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

Comments