กิจกรรมวันลอยกระทง "สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

โพสต์8 พ.ย. 2563 17:35โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย และจัดกิจกรรมวันลอยกระทง "สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" #วันหยุดแต่เราไม่หยุดสอน #ลูกนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข #ขอบคุณผู้ปกครองที่เอาใจใส่บุตรหลานนะคะ
Comments